Doporučujeme: Služby pro Váš web | Italo.cz | TV program | Měření rychlosti internetu | Snadné sdílení souborů | Zkus to jinak - logicky | Zkracovač dlouhých adres

----------= mezi nebem a zemí =-------- –

Něco o knížce ERAGON

Datum: 11. 10. 2006 19.19 | Autor: kleo | 1957× | Kategorie: Eragon | Komentáře: 1

 

                   Takto vypadá

 

             Obrázek č.1 Značka filmu E jako Eragon 4

            Tak co tu máme...............

 

                     Jeden kluk jménem Rragon

                              Jedna dračice jménem Safíra

                                          A úžasné dobrodružství začínající trilogie

           

Když Eragon najde v lese naleštěný modrý kámen, myslí si, že chudého farmářského chlapce potkalo štěstí; možná za něj koupí maso na zimu pro celou rodinu. Ale když se z kamene vyklube dračí mládě(Safíra), Eragon si brzy uvědomí, že narazil na odkaz skoro tak starý, jako je samo Království. Jeho prostý život se přes noc roztříští a on je vržen do nového,(velmi) nebezpečného světa osudu, kouzel přátelství a moci. Pouze se starodávným mečem a radami moudrého vypravěče Broma musesí Eragon s dračím mládětem zdolávat nebezpečné situace a odolávat temným silám v Království, kterému vládne král Galbatorix, jehož zlo nezná konce.  Dokáže Eragon převzít břímě legendárních Dračích jezdců? Osud Království možná leží v jeho rukou... 

      Hlavní hrdinové

           Eragorn

            Druh: člověk. Pozvolna se mění v elfa

            Věk: 15

           žije: na farmě se strýcem  Gerem a bratrancem Roranem

          Rodiče:  Matka:  Selena, Gerova sestra, krátce po jeho narození odešla a od té dobi ji nikdo neviděl.

                        Otec: - (dozvíte se v druhém dílu: Eldes)

           Vychovali ho: Gero a jeho nyní už zesnulá žena Mariana

              Safíra

             Druh: Drak přesněji dračice

              Věk: No tak různě. Vylíhla se v prvním dílu nazačátku.

              žije: Ze začátku v lese. Pak putuje s Eragornem

              Rodiče: - (dozvíte se v druhém dílu: Eldes)

              Vichovali ji: Eragorn

                          Konec hlavních hrdinů a honem spátky k ději!

  Během jedné ze svích loveckých výprav v Dračích horách Eragon nečekaně oběví lesklí modrý kámen a odnese si jej domů. Později kámen praskne a vylíhne se dračí mládě. Když se jej Eragon dotkne oběví se mu na dlani stříbřitá značka ( obrázek č.1), a tak mezi nimi vznikne nezrušitelné pouto a z Eragona se stává jeden z legendárních Dračích jezdců. Dračí jezdci byli ustanoveni před několika tisíci lety po velké válce elfů s draky, aby zaručili že mezi těmito rasami nikdy nevznikne podobné nepřátelsví. Jezdci se stali strážci míru, učiteli, léčiteli, přírodními fizolofy adíky svému spojení sdraky také největčími kouzelníky. Doba Jezců= zlaté časy.Když do Alagaësie přišli lidé, byli připojeni k tumuto vyvolenému řádu. Po mnoha míru zrůdní a bojovní urgalové zabili draka mladého a lidského jezdace Galbatorixe. Ze stráty draka a odmítnutí dát starších jezdců dát mu nového byl Galbatorix tak rozzuřen, že se rozhodl svrnout Jezdce.Ukradl jiného draka, kterému dal jméno Šruikan, a ovládl ho pomocí temných kouzel, potom kolem sebe shromáždil skupinu zrádců = Křivopřísežníků. S pomocí svých krutých učedníků svrhl Jezdce, zabil jejich vůdce Vraela a prohlásil se králem  Alagaësie. Ovládnout  Alagaësii se Galbatorixovi podařilo jen z části, protože elfové atrpaslíci si uchovali svou samostatnost tim, že se skryli na utajených místech, zatím co odpůrci nového krále na jihu založili novou zemi zvanou Surda. Po osmdesáti letech otevřených rozporů způsobených zničením Jezdců se ani dalších dvacet let nedařilo kritickou situlaci vyhřešit. A uprostřed této křehké politické situlace se najednou ocitá Eragon. Bojí se, že je ve smrtelném nebespečí, neboť je všeobecně známom, že Galbatorix zabil každého Jezdce který mu nepřísahal věrnost .Ukrije proto mladou dračici před svou rodinou a tajně ji vychovává . Dá jí jméno Safira podle draka, o němž se mu zmíní vesnický vypravěč Brom. Zanedlouho jeho bratranez Roran odchází z farmi za prací, aby vydělal dost peněz a mohl se oženit s řezníkovou dcerou Katrinou. V době kdy už Safira přerostla Eragona, přicházejí do Carvahallu dva hroziví, podivní cizinci zvaní ra‛zakové a hledají tajemný kámen tedy safiřino vejce. Safira ve strachu před nimi uletí s Eragonem do Dračích hor. Eragon ji sice přesvědčí, aby se vrátila zpátky ale zjístí že mezitim ra‛zakové srovnali je domov se zemí. Eragon najde va sutinách Gera, zmůčeného a vážně zraněného. Gero brzi na to zraněním podlehne a přísahá že ra‛zaky vypátrá a zabije. Už na útěku Eragona zastaví Brom, který už o Safiře ví, a požádá Eragona aby ho mohl ze svích vlastních důvodů doprovázed. Eragon sohlasí; Brom mu věnuje meč Zar‛roc, který kdysi patřil jednomu jezdci, ale odmítá mu prozradit, jak ke zbrani přišel. Eragon se během cest od Broma mnohému naučí, včetně umění bojovat s mečem a kouzlit. Nakonez ale stopu ra‛zaků stratí a jsou nuceni navštívit mněsto Theirm. aby s pomocí Bromova starého přítele Jeoda našli doupě ra‛zaků.V teirmu se Eragon setká s výstřední bylinářkou Angelou, která mu věští osud a předpovídá, že mocnésíly budou bojovat o to, aby řídili jeho osud; předpoví mu také milostný vztah k ženě urozeného původu; to, že jednoho dne opustí Alagaësii a nikdy se už nevrátí; a též zradu, která příjde z jeho vlastní rodiny. Její společník, Kočkodlak Solembum, mu uděklí také pár rad. Pak Eragon Brom a Safira odjíždějí do Dras-Leony Vypátrat ra‛zaky.Brom nakonec ERagonovy prozradí že je spojencem Vardenů - skupiny vzbouřenců, kteří usilují a svržení Galbatorixe - A že se v Carhallu dlouhou dobuskrýval a čekal, dokud se neoběví noví Dračí jezdec. Také mu vysvětlí, že před dvaceti lety s Jeodem ukradli Safiřino vejce Galbatorixovi.Během tohoto únosu Brom zabyl Marzana, Prvního a zároveň posledního z Křivopřísežníků. Nyní existuhí už jen dvě dračí vejce, z nichž obě má Galbatorix.Poblíž Dras-Leony ra`zakové přepadnou a jeho společníka. Brom chrání Eragona, ale v boji je sám smrtelně zraněn. Ra`zaky však nerčekaně zažene tajemný mladý muž jménem Murtagh, který tvrdí že je již delší dobu stopoval. Brom zemře následující noci. S posledním dechem se přizná, že sám kdysi býval Jezdcem a jeho dračice se jmenovala Safira. Erago pohřbí Broma do pískovcové hrobky, kterou Safira kouzlem promnění v čirý diamant. Nyní již bez broma se Eragon se Safirou rozhodnou přidat k Vardenům. Nešťastnou náhodou je však Eragon v Gil`eadu a přoveden ke Stínu Durzuvi, Galbatorixovu pobočníkovi. S murtaghovou pomoci Eragon uteče a vezme sebou dalšího zajatce, elfku Aryu, která je v bezvědomí. Z Eragona a Murtagha se stanou velcí přátelé.Arya se sEragonem v duchu spojí a sdělí mu , že převážela Safiřino vejce mezi Vardeny a elfi v naději, že by si dračice mohla vibrat nového jezdce a pro něj se vylíhnout. Jenže během poslední cesty ji přepadl Durza a ona byla nucena kouzlem odeslat vejce bryč a tak se dostalo až k Eragonovi. Teď je Aria vážně zraněná a potřebuje lékařskou pomoc Vardenů. V myšlenkách ukáže Eragonovi kde tyto vzbohřence najít. Začiná na pínaví závod s časem. Eragon a jeho přátelé urazí skoro čtyřist set mil za osm dní. Pronásleduje je skupina urgalů, kteří je uvězní v nebezpečn´ých Beorských horách. Murtagh, který s nimi původně nechtěl s nimi k Vardenům jít, se již nemůže vráti a můsí Eragonovi přiznat, že je synem Morzana.Odsuzuje však skutky svého otce a utekl z Galbatorixova dvora proto, aby se mohl vydat vlastní cestuo. Ukáže Eragonovi obrovskou jizvu přes záda, k níhž přišel jako dítě, když po něm Morzan hodil svůj meč Zar`roc. A tak Eragon zjistí že jeho meč kdysi patřil Mornovi, který zradil Jezdce a zabil mnoho svých bývalích druhů.Už to vypadá, že urgalové pobijí Eragona a jeho přátelé, ale na poslední chvíli je zachrání Vardenové, kteří jako by vystoupili ze skáli.Ukáže se, že vzbouhřenci sídlí ve Father Dûru, duté hoře deset mil visoké a deset mil široké. V této hoře se také nachází hlavní mněsto trpasliků - Tronjheim. Eragon je odveden k vůdci Vardenů Ažihadovi a Murtagh uvězněn kůli svému původu. Ažihad objasní ERagonovi spostu věcí, mimo jiné i to, že Vardenové, trpaslíci a elfové uzavřeli dohodu, že když se oběví noví jezdec, bude jej z počátku cviči Brom a pak jezdec dokončí svůj výcvik u elfů. Eragon se teď musí rozhodmout, zda se bude této dohody držet. Eragon se seznámí s králem trpaslíků Hrothgerem a Ažihadovou dcerou Nasuadou;jeho mysl a schopnosti prověřují dvojčata,dva holohlaví a nevraždiví kouzelníci, kteří slouží Ažihadovi; utká se s Ariou, která se mezitím uzdravila ; a znovu se potká s Angelou se Solembumem, kteří se přidali k Vardenům. Eragon se safirou také požehnají jednomu ze osiřekích vardenských nemluvňat. Eragonův pobit ve Farthen Dûru naruší správi o urgalské armádě, která se blíží trpasličimi chodbami. V bitvě, jež následně vypukne, je Eragon od dělen od Safiri a musí bojovat sám se stínem Durzou. Durza je daleko silnější než kterýkoliv člověk, snadno Eragona přemůže a roz sekne mu záda od ramene po bok. Naštěsti v tom okamžiku Safira s Ariou prorazí střechu sálu - šedesát stop široký hvězdný safír Isadar Mithrim - a překvapí Durzu na tolik, že mu Eragon stačí probodnout srdce. Urgalové, které Durza doposud ovládal kouzli jsou zahnáni do tunelů.Zatím co Eragon leží po bitvě v bezvědomí, telepaticky se s ním spojí bytost, která se představí jako Togira Ikonoka - Zdraví mrzák. Nabídne mu odpovědi na všechny otázky a pobídne ho, aby jej v elfském městě Elesméra.Když se Eragon probere, zjístí, že přes veškerou Abgelinu snahu mu na zádec zůstala jizva podobná té Murtaghově. Ke své nelibosti si uvědomí, že Durzu zabil jen šťastnou náhodou a že zoufale potřebuje další vícvyk.Eragon se tedy rozhodne, že vyhledá Togiru Ikonoku v Ellesméře a bude se od něj učit. Osudové události teˇprobíhají rychlím tempem , po Alagäesii se šíří první hlasite zprávi o nadcházející válce a kvapem se blíží čas, kdy bude muset Eragon udělat krok vpřed a postavit se svému jedinému nepříteli: králi Galbatorixovi.

 


Podobné články:
Něco o knížce EMPIRE
Podle mne Eragon po elfsku
Přece jen mám s L něco splečnýho

Komentáře:

Přidat nový komentář:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici pět: